Elita Nowak - artykuły do hodowli gołębi


Aktualności


Posiedzenie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziału


Dodano 6 kwietnia 2014

W dniu 12 kwietnia br. (sobota) o godz. 11:00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Okręgu Pomorza Środkowego poszerzone o Prezesów Oddziałów w siedzibie Oddziału Tuchola znajdującej się przy ulicy Przemysłowej 10 w Tucholi. Głównym tematem zebrania będą sprawy związane ze zbliżającym się sezonem lotowym.


Oświadczenie kol. Wiechowicza


Dodano 24 marca 2014

W związku z nieprzyjemną sytuacją, która miała miejsce na Zebraniu Sprawozdawczym Delegatów Okręgu w dniu 23 marca 2014 r., chciałbym przeprosić wszystkich uczestników za swoje naganne zachowanie.

Z poważaniem,

Delegat Oddziału Szczecinek-  Czarne Remigiusz Wiechowicz


Wzór wypełniania spisu.


Dodano 4 marca 2014

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano wzór wypełniania spisu.


Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu


Dodano 3 marca 2014

Zarząd Okręgu na swoim posiedzeniu w dniu 1 marca 2014 r. postanowił na dzień 23 marca 2014 r. (niedziela) o godz. 1000 w Restauracji "Fosa" (ul. Grobelna 3, 89-600 Chojnice- naprzeciwko Fosy Chojnickiej) zwołać:

 Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu Pomorza Środkowego z nastepującym porzadkiem obrad:

1.      Otwarcie zebranie, przywitanie delegatów, zaproszonych gości.

2.      Przedstawienie porządku obrad oraz jego zatwierdzenie

3.      Wybór Komisji Mandatowej.

4.      Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania.

5.      Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.

6.      Wybór Komisji Wnioskowej.

7.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu za 2013 r.:

- Prezesa Okręgu

- Wiceprezesa ds. Finansowych

- Wiceprezesa ds. Organizacji Lotów

8.      Sprawozdanie Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej.

9.      Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

10.      Dyskusja nad sprawozdaniami.

11.  Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dal Zarządu- głosowanie wniosku.

12.  Przedstawienie Preliminarza Okręgowego na 2014 r. i jego zatwierdzenie.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie Współzawodnictwa Lotowego o Mistrzostwo Okręgu Pomorza Środkowego na 2014 r. w rozdziale II pkt. 5b.

14.  Wolne głosy i wnioski.

15.  Odczytanie i przegłosowanie wniosków zgłoszonych przez delegatów podczas zebrania do Komisji Wnioskowej.

16.  Zakończenie zebrania.

 


Wzór spisu gołębi dorosłych na 2014 r.


Dodano 23 lutego 2014

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano wzór spisu gołębi dorosłych na 2014 r.


Wyniki reprezentacji Okręgu na 64 Wystawie Ogólnopolskiej Gołębi Pocztowych


Dodano 14 stycznia 2014

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano wyniki reprezentacji Okregu na 64 Wystawie Ogólnopolskiej Gołębi Pocztowych, która odbyła się w dniach 10-12 stycznia w Sosnowcu. Jeden gołąb z Naszego Okręgu należący do kol. Urszuli i Marka Lipinskich będzie reprezentował Polskę zajmując trzecie miejsce w kategorii Standard Samce na IV Europejskiej Wystawie Gołębi Pocztowych, która odbędzie się w czeskim Brnie. Jako cały Okręg zajeliśmy 12 miejsce w kategorii Standard na 40 Okręgów w Polsce.


Regulamin Współzawodnictwa Regionu II "Północ" na 2014 r.


Dodano 14 stycznia 2014

W dziale REGULAMINY dodano w/w Regulamin.


Reportaż z 64 Ogólnopolskiej Wystawy oraz zdjęcia reprezentacji na olimpiadę w Brno


Dodano 11 stycznia 2014

Pod poniższymi linkami znajduję się w/w reportaż oraz zdjęcia reprezentacji:

[/url] http://www.naszegolebie.pl/kadra2014/index.html [url] 

Sosnowiec 2014 cz.1 [/url] http://www.youtube.com/watch?v=C3GaNRvEcZs&feature=youtu.be [url] 

Spsnowiec 2014 cz.II [/url] https://www.youtube.com/watch?v=AQoqwdOVOEg&list=PL6uZcxhm_awVaSz_MSTVvedlfe13KF64u [url] 

Sosnowiec 2014 cz.III [/url] https://www.youtube.com/watch?v=vneuQegkdNc&list=PL6uZcxhm_awVaSz_MSTVvedlfe13KF64u [url][/url]

 


Odbiór gołębi z Wystawy Ogólnopolskiej


Dodano 9 stycznia 2014

Odbiór gołębi z Wystawy Ogólnopolskiej będzie w dniu 13 stycznia br. (poniedziałek) od godz. 8:00 u Sekretarza Okręgu i od godz. 9:00 w siedzibie Oddziału Tuchola.


Przyjmowanie gołębi na Wystawę Ogólnopolską


Dodano 31 grudnia 2013

Przypominamy, że gołębie na 64 Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych należy dostarczyć w dniu 08 stycznia 2014 r. do Sekretariatu Okręgu, ul. Leśna 31, 89-600 Chojnice do godz. 8:00 lub do siedziby Oddziału Tuchola, ul. Przemysłowa 10, 89-500 Tuchola, do godz. 9:00.


Życzenia Świąteczne i Noworoczne


Dodano 23 grudnia 2013

W dzień Bożego Narodzenia
Radość wszelkiego stworzenia
Więc niech pełnia tej radości
Zawsze w sercach waszych gości!

Niech Rok Nowy niesie blaski
Bożej chwały,Bożej łaski
A blask gwiazdy betlejemskiej
Wśród wędrówki świeci ziemskiej!

Wszystkim hodowcom Okręgu Pomorza Środkowego ich rodzinom oraz sympatykom

Życzy Zarząd Okręgu Pomorza Środkowego

Chcielibyśmy również przekazac życzenia od Pana Prezydenta PZHGP Jana Kawalera.


XVII Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych w Chojnicach


Dodano 16 grudnia 2013

Pod poniższym linkem znajduję reportaż w XVII Wystawy Okręgowej:

http://chojnice24.pl/artykul/17207/wystawa-golebi-pocztowych/


Regulamin Współzawodnictwa Okręgu na 2014 r.


Dodano 16 grudnia 2013

W dziale REGULAMINY dodano w/w Regulamin.


Regulaminy Ogólnopolskie


Dodano 28 listopada 2013

W dziale REGULAMINY dodano Regulmin Mistrzostwa Polski w kategoriach, Regulamin GMP oraz Mistrzostwo Polski w lotach gołębi młodych. Wszystkie te Regulaminy zostały zatwierdzone podczas posiedzenia Zarządu Głownego w  dniu 23 listopada 2013 r. i będą obowiązywac przez dwa sezony lotowe tj. 2014 i 2015. 


Reportaż z Balu Mistrzów Regionu II Północ Fojutowo 23 listopad 2013 r.


Dodano 25 listopada 2013

Pod poniższymi linkami można obejrzec relacje video z odbytego w dniu 23 listopada 2013 r. w Zajeździe Fojutowo uroczystego Balu Mistrzów Regionu II Północ:

http://www.youtube.com/watch?v=mYdVwL37kKI

http://www.youtube.com/watch?v=NS8ZVP_-zj8


XVII Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych w Chojnicach


Dodano 13 listopada 2013

1.Poniżej ważniejsze informacje dotyczące XVII Wystawy Okręgowej, która odbędzie się w dnia 14-15 grudnia 2013 r. w Hali Sportowej OSIR znajdującej się przy ulicy Huberta Wagnera 1 w Chojnicach.

OTWARCIE WYSTAWY -  odbędzie się dnia 14 grudnia 2013 r. o godz. 12:00

ZWIEDZANIE WYSTAWY –  dn. 14.12.13r od godz.12:00 do godz.18:00 i 15.12.13r od godz. 8:00 do godz.15:00

WRĘCZENIE NAGRÓD ZA WSPÓŁZAWODNICTWO LOTOWE OKRĘGU za 2013r

odbędzie się  dnia 15.12.13r o godz. 11:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYSTAWY I WRĘCZENIE NAGRÓD – dnia 15.12.2013 godz.13:00

ZAMKNIĘCIE WYSTAWY – dnia 15 grudnia 2013r o godz. 15:00

Deklaracja dla 1 gołębia oraz dla uczestnika do pobrania w dziale DOKUMENTY-DRUKI.

Karty ocen gołebi zostano wysłane do Zarządu Oddziałów.

 2.Wystawca wypełnia czytelnie „Deklarację uczestnika” w 2-ch egzemplarzach , a deklarację dla

    jednego gołębia w jednym egzemplarzu (do wszystkich klas), oraz kartę oceny gołębia – bez imienia i nazwiska.

    Hodowcy, składa ww. dokumenty wraz z opłatą 7,00zł od gołębia w macierzystym Oddziale.

 3.Oddziały prześlą sprawdzoną i potwierdzoną dokumentację do dnia 02.12.13r na adres:Górski Stanisław  

    ul.Starofarna 2A/2 89-500 Tuchola tel. 501425224

   Opłatę za gołębie oddziały przekażą w terminie do 03.12.2013r.na konto: PZHGP Okręg Pomorza Środkowego

    Bank BGŻ Oddział w Tucholi. Nr  rachunku bankowego:65 2030 0045 1110 0000 0071 2370

 4. Gołębie eksponaty należy dostarczyć do Hali Sportowej OSiR w Chojnicach ul. Huberta Wagnera 1

    dnia 13.12.2013 r. w piątek od godz. 19.00 – 21.00.

 5. Ocena gołębi nastąpi w piątek dn.13.12.2013r od godz. 24:00.

 6. Nagrody za standard dla samców i samiczek, a sport bez względu na płeć, przyznane zostaną w ilości

    20% w każdej klasie z puli wystawionych gołębi.

 7.W klasach„A,B,C,D,E,F,G,H”  nagrody  za sport otrzyma  5 pierwszych gołębi w każdej klasie (bez  

    względu na płeć) w przypadku, gdy w danej  klasie będzie wystawionych mniej niż 25 gołębi.

 8.Gołębie eksponaty hodowcy odbiorą po zamknięciu wystawy za okazaniem „Deklaracji Uczestnika Wystawy”.

 

 

 

 


Wyniki współzawodnictwa Regionu II "Północ" gołębie młode 2013 r po reklamacji


Dodano 11 października 2013

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano poprawione w/w wyniki po zgłoszonej reklamacji przez Okręg Gdańsk.


Bal Mistrzów Regionu II "Północ"


Dodano 8 października 2013

Jak informowaliśmy szybciej Bal Mistrzów Regionu II "Północ" odbędzie dnia 23 listopada 2013 r. o godz. 20:00 w Zajeździe Fojutowo. Osoby chętne wziąść udział w Balu proszonę są o zgłaszanie się drogą mailową lub telefoniczną do Okręgu wiodącego czyli Pomorza Środkowego do dnia 4 listopada br., dane kontaktowe znajdują się w dziale KONTAKT. Koszt od 1 osoby wyniesie 125 zł i należy uregulować go na konto Naszego Okręgu również do dnia 04 listopada 2013 r. w treści przelewu wpisując swoje imię i nazwisko oraz zapis Bal Mistrzów. W miejscu organizacji Balu istnieje możliwość rezerwacji pokoi pod numerem telefonu 52 334 15 00 lub 795 516 950 w cenie 60 zł od 1 osoby. 

 


Wyniki współzawodnictwa Okręgu Pomorza Środkowego gołębie młode 2013 r.


Dodano 6 października 2013

Dodano w/w wyniki, a w dziale DOKUMENTY z protokół z weryfikacji, Przypominamy, że reklamacje można składac w terminie 7 dni od ukazania się wyników.


Wyniki współzawodnictwa Regionu II "Północ" gołębie dorosłe 2013 r.


Dodano 22 września 2013

W dziale wyniki dodano wyniki w/w współzawodnictwa po zgłoszonych reklamacjach zatwierdzone podczas weryfikacji dnia 21 września 2013 r. Również w dziale DOKUMenty dostępny jest protokół z posiedzenia Komisji Weryfikacyjnej.Poprzednia  Następna

Strona: 1 z 2