Elita Nowak - artykuły do hodowli gołębi


Aktualności


Wolsfburg


Dodano 22 listopada 2015 o godz. 20:46

Dodano liste konkursową po korektach.


XIX Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego


Dodano 15 listopada 2015 o godz. 21:31

Wystawa odbędzie się w Szczecinku, Szkoła Podstawowa nr 1, Plac Wazów 1.

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano druki obwowiązujące na wystawie, a one ważniejsze informacje dotyczące wystawy:

OTWARCIE WYSTAWY -  odbędzie się dnia 12 grudnia 2015r o godz. 12:00

ZWIEDZANIE WYSTAWY –  dn. 12.12.15r od godz.12:00 do godz.18:00 i 13.12.15r od godz. 8:00 do godz.14:00

WRĘCZENIE NAGRÓD ZA WSPÓŁZAWODNICTWO LOTOWE OKRĘGU za 2015r

odbędzie się  dnia 13.12.2015r o godz. 11:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYSTAWY I WRĘCZENIE NAGRÓD – dnia 13.12.2015 godz.13:00

ZAMKNIĘCIE WYSTAWY – dnia 13 grudnia 2015r o godz. 15:00

 

  1.Na wystawie obowiązuje Regulamin Wystaw PZHGP i warunki wystawiennictwa w następujących klasach:

Klasa I Standard

Samczyki- ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2014/2015 – łącznie 2500kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy min. 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2015 min 30% kilometrażu  ( tj. 750kkm).

Klasa I Standard

Samiczki - ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2014/2015 – łącznie 2000kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy min 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2015 min 30% kilometrażu  ( tj. 600kkm).

Klasa Ia Standard Młode 2015

Samczyki- ocena za standard

3 konkursy zdobyte  w roku 2015 na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy minimum 250 gołębi i 20 hodowców. w danym locie

Klasa Ia Standard Młode 2015

Samiczki- ocena za standard

3 konkursy zdobyte  w roku 2015 na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy minimum 250 gołębi i 20 hodowców. w danym locie

Klasa II Sport

Kategoria „A” 100-400 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2014/2015 z list konk. na bazie 1:5, ilość 10 konk. limit 1500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa III Sport

Kategoria  „B” 300-600 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2014/2015 z list konk. na bazie 1:5, ilość 8 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IV Sport

Kategoria  „C” pow. 500 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2014/2015 z list konk. na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 3300kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa  V Sport

Kategoria„D”min 3500kkm

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2014/2015 z list konk. na bazie 1:5, ilość 11 konk. Limit kat. „A, B” min. 250 gołębi, pow. 500km. 150 gołębi oraz 20 hodowców w locie. W tym loty: z kat. „A” 3-5 konk. , kat. „B” 2-6 konk. , ponad 500km 1-3 konk

Klasa VI Sport

Kat. „E” Maraton pow. 700km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2014/2015 z list konk. na bazie 1:5, ilość 4 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 50 hodowców w  locie

Klasa VII Sport „F”

Młode gołębie pow. 100 km

 Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2015 z list konk.

.na bazie 1:5, ilość 3 konk. limit 300kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa VIII Sport„G”

Roczne gołębie pow. 100km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2015 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 5 konk. limit 500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IX    Sport„H”

Dorosłe gołebie pow. 300km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2015 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 1800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa X    Sport - wyczyn

pow. 100km

Gołębie sklasyfikowane w najwyższego  konkurso-kilometrażu uzyskanego w latach 2014/ 2015 z list konk.ursowych sporządzonych na bazie 1:5.Limit minimum 6000kkm.

Klasa XI Półolimpijska Standard pow. 100km

Samce  min 1250kkm w latach  2014/2015 a w roku 2015 min 2 konk. na bazie 1:5. Ocena standard

Samice min 1000kkm w latach  2014/2015 a w roku 2015 min 2 konk. na bazie 1:5 Ocena standard

Klasa XII Standard

dorosłe

Samce i samice -2 konk. z lotów pow. 100km w 2015 roku na bazie 1:5.

Ocena za standard , oddzielnie samce i samice.

Klasa XIII  Standard Młode

Ocena za standard oddzielnie  samce i samice – min. 1 konk. z lotów pow. 100km w 2015r. na bazie 1:5

Klasa XIV  Standard Poglądowa 

Ocena za standard oddzielnie samce i samice.

 2.Wystawca wypełnia czytelnie „Deklarację uczestnika” w 2-ch egzemplarzach , a deklarację dla

    jednego gołębia w jednym egzemplarzu (do wszystkich klas), oraz kartę oceny gołębia (bez imienia i nazwiska.

    Hodowcy) i składa ww. dokumenty wraz z opłatą 7,00zł od gołębia w macierzystym Oddziale.

 3.Oddziały prześlą sprawdzoną i potwierdzoną dokumentację do dnia 04.12.2015r na adres:Górski Stanisław  

    ul. Starofarna 2A/2 89-500 Tuchola tel. 501425224, oraz zestawienie zbiorcze poukładane klasami w wersji 

    elektronicznej na mail: stanigor@poczta.onet.pl

   Opłatę za gołębie oddziały przekażą w terminie do 07.12.2015r.na konto: PZHGP Okręg Pomorza Środkowego

    Bank BGŻ Oddział w Tucholi. Nr  rachunku bankowego:65 2030 0045 1110 0000 0071 2370

 4. Gołębie eksponaty należy dostarczyć do Hali SP nr 1  w Szczecinku Plac Wazów 1

    dnia 11.12.2015 r. w piątek od godz. 19.00 – 21.00

 5. Ocena gołębi nastąpi w piątek dn. 11.12.2015r od godz. 24:00.

 6. Nagrody za standard dla samców i samiczek przyznane zostaną w ilości 20% w każdej klasie z puli

       wystawionych gołębi.

 7.W klasach„A,B,C,D,E,F,G,H,WYCZYN”nagrody  za sport otrzyma % 20 wystawionych gołębi w każdej 

     klasie bez względu na płeć. W przypadku gdy ww  klasie będzie wystawionych mniej niż 25 gołębi,  

       nagrodzonych zostanie  5 pierwszych gołębi  

 8.Gołębie eksponaty hodowcy odbiorą po zamknięciu wystawy za okazaniem „Deklaracji Uczestnika Wystawy”.

   Życzymy sukcesów i przyjaznej atmosfery na  „Wystawie Okręgu Pomorza Środkowego 2015”.


Śp. Pawlak Jerzy


Dodano 15 października 2015 o godz. 21:20

W dniu 09 października 2015 r. po długiej chorobie odszedł do wieczności Nasz kolega Śp. Jerzy Pawlak. Był wieloletnim członkiem PZHGP, ostatnio Oddziału PZHGP 0460 Ustecko-Słupskiego, działaczem na szczeblu Oddziału, Okręgu, zawsze pomocny, koleżenski. Pogrożonej w żałobie rodzinie najszczersze kondolencje składa Zarząd Okręgu Pomorza Środkowego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16 października 2015 r. o godz. 12:30 w kościele Najświętszego Zbawiciela w Ustce.


Wyniki współzawodnictwa Regionu II "Północ" gołębie młode 2015 r


Dodano 12 października 2015 o godz. 08:08

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w wyniki.


Lista Okręgowa Wolsfburg


Dodano 8 października 2015 o godz. 18:00

W dziale LISTY KONKURSOWE dodano w/w liste.


Mistrzostwo Okręgu w lotach gołębi młodych


Dodano 8 października 2015 o godz. 07:24

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w wyniki.


Mistrzostwo Regionu II "Północ" w lotach gołębi dorosłych


Dodano 28 września 2015 o godz. 08:28

W dziale Wyniki Lotowe dodano w/w wyniki.


Mistrzostwo Okręgu w lotach gołębi dorosłych


Dodano 14 września 2015 o godz. 11:22

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w wyniki.


Dunkierka lista Okręgowa


Dodano 10 września 2015 o godz. 07:21

W dziale listy konkursowe dodano w/w listę konkursową z powodu braku możliwości przeliczenia listy przez jeden z programów nastąpiło opóźnienie za co przepraszamy w imieniu organizatorów.  


Druki do Mistrzostw


Dodano 10 sierpnia 2015 o godz. 21:22

 W dziale DRUKI-DOKUMENTY dodano  druki do mistrzostw poszerzone o lotniki w kategoriach.


Zdjęcia z uroczystego Zarządu Okręgu


Dodano 4 sierpnia 2015 o godz. 20:26

Poniżej link do galerii z uroczystego posiedzenia Zarządu Okręgu:

http://czas.tygodnik.pl/a/spotkanie-hodowcow-golebi-w-chojnicach-galeria


Otwarcie zegarów Dunkierka


Dodano 4 sierpnia 2015 o godz. 19:58

Otwarcie zegarów z Dunkierki 05 sierpnia 2015 r. (wtorek) o godz. 20:00.


Listy Konkursowe Strefowe kat. M


Dodano 4 sierpnia 2015 o godz. 06:53

W dziale LISTY KONKURSOWE dodano w/w wyniki.

I strefa zostanie uzupełniona dziś, brak jeszcze wszystkich danych z Oddziałów.


Dunkierka 2015


Dodano 1 sierpnia 2015 o godz. 10:57

Start 7:10 DOBRY LOT!!!


Dunkierka 2015


Dodano 31 lipca 2015 o godz. 16:40

W dniu wczorajszym 321 gołębi z pięciu Oddziałów Naszego Okręgu zostało zakoszowanych na dodatkowy lot Okręgowy z Dunkierki. Planowany start gołębi 01.08.2015. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Lotu kazdy przylot gołębia należy zgłaszać do Wiceprezesa ds. Organizacji Lotów kol. Stanisława Górskiego tel. 501 425 224 podając w sms nazwisko hodowcy, numer gołębia i godzinę przylotu.


Weryfikacja wyników gołębi dorosłych


Dodano 28 lipca 2015 o godz. 15:38

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na ostatnim posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu na dzień 11 września 2015 r. (piątek) o godz. 16:00 w Restauracji Fosa w Chojniach zwołuje się weryfikacje dokumentacji dot. sezonu lotowego gołębi dorosłych 2015 r. Każdy Oddział zobowiązany jest wyznaczyć 3 osoby na weryfikacje oraz dostosować plan lotów gołębi młodych tak aby nie kolidował z terminem weryfikacji. 


Regulaminy lotów dodatkowych


Dodano 24 lipca 2015 o godz. 06:57

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano regulaminy lotów Okręgowych z Dunkierki i Wolsfburga.


Zmiana daty lotu Duisburg III


Dodano 21 lipca 2015 o godz. 17:24

Z POWODÓW ZŁYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH PANUJĄCYCH W SOBOTĘ W DUISBURGU POSTANOWIONO, ŻE LOT ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ, ANOLOGICZNIE KOSZOWANIE GOŁĘBI DZIEŃ PÓŹNIEJ TJ. PIĄTEK.


Druki do Mistrzostw


Dodano 21 lipca 2015 o godz. 16:53

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano druki do Mistrzostw obowiązujące w sezonie lotowym 2015 r.


Dunkierka dodatkowy lot


Dodano 17 lipca 2015 o godz. 06:51

Zgodnie z wcześniejszą podjętą Uchwałą Zarządu Okręgu serdecznie zapraszamy do udziału w locie Dunkierka organizowanym przez Klub Kopernik z Torunia. Lot odbędzie się w dniu 01 sierpnia 2015 r., koszowanie 30 lipca br., zobowiązuje się Oddziały do dnia 20 lipca br. podania ilości koszowanych gołębi do Sekretariatu Okręgu, przewidywany koszt 10 zł/szt. zależny od ilości koszowanych gołębi, pozostałe szczegóły zostaną ustalone na najbliższym posiedzeniu Zarządu Okregu. DOBRY LOTPoprzednia  Następna

Strona: 1 z 6