Aktualności


Dunkierka 2015


Dodano 1 sierpnia 2015

Start 7:10 DOBRY LOT!!!


Dunkierka 2015


Dodano 31 lipca 2015

W dniu wczorajszym 321 gołębi z pięciu Oddziałów Naszego Okręgu zostało zakoszowanych na dodatkowy lot Okręgowy z Dunkierki. Planowany start gołębi 01.08.2015. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Lotu kazdy przylot gołębia należy zgłaszać do Wiceprezesa ds. Organizacji Lotów kol. Stanisława Górskiego tel. 501 425 224 podając w sms nazwisko hodowcy, numer gołębia i godzinę przylotu.


Weryfikacja wyników gołębi dorosłych


Dodano 28 lipca 2015

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na ostatnim posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu na dzień 11 września 2015 r. (piątek) o godz. 16:00 w Restauracji Fosa w Chojniach zwołuje się weryfikacje dokumentacji dot. sezonu lotowego gołębi dorosłych 2015 r. Każdy Oddział zobowiązany jest wyznaczyć 3 osoby na weryfikacje oraz dostosować plan lotów gołębi młodych tak aby nie kolidował z terminem weryfikacji. 


Regulaminy lotów dodatkowych


Dodano 24 lipca 2015

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano regulaminy lotów Okręgowych z Dunkierki i Wolsfburga.


Zmiana daty lotu Duisburg III


Dodano 21 lipca 2015

Z POWODÓW ZŁYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH PANUJĄCYCH W SOBOTĘ W DUISBURGU POSTANOWIONO, ŻE LOT ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ, ANOLOGICZNIE KOSZOWANIE GOŁĘBI DZIEŃ PÓŹNIEJ TJ. PIĄTEK.


Druki do Mistrzostw


Dodano 21 lipca 2015

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano druki do Mistrzostw obowiązujące w sezonie lotowym 2015 r.


Dunkierka dodatkowy lot


Dodano 17 lipca 2015

Zgodnie z wcześniejszą podjętą Uchwałą Zarządu Okręgu serdecznie zapraszamy do udziału w locie Dunkierka organizowanym przez Klub Kopernik z Torunia. Lot odbędzie się w dniu 01 sierpnia 2015 r., koszowanie 30 lipca br., zobowiązuje się Oddziały do dnia 20 lipca br. podania ilości koszowanych gołębi do Sekretariatu Okręgu, przewidywany koszt 10 zł/szt. zależny od ilości koszowanych gołębi, pozostałe szczegóły zostaną ustalone na najbliższym posiedzeniu Zarządu Okregu. DOBRY LOT


Zebranie Zarządu Okręgu


Dodano 15 lipca 2015

W dniu 1 sierpnia 2015 r. (sobota) o godz. 12:00 w Restauracji Fosa w Chojnicach odbędzie się uroczyste posiedzenie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów. Głównym tematem zebrania będzie zbliżająca się weryfikacja sezonu lotowego gołębi dorosłych.  Na zebraniu tym nastąpi również wręczenie odznaczeń związkowych nadanych przez ZG PZHGP. 


Duisburg 2 Start gołębi


Dodano 11 lipca 2015

Lot Okręgowy Duisburg 2 start  6:00:00 w imieniu Zarządu Okręgu życzymy wszystkim hodowcom DOBRY LOT.


Duisburg 1 start


Dodano 28 czerwca 2015

Lot Okręgowy Duisburg 1 start ok. 7800 gołębi 6:00:00 przy słonecznej pogodzie i temperaturze 14 C, w imieniu Zarządu Okręgu życzymy wszystkim hodowcom DOBRY LOT.


Zmiana daty lotu Duisburg I


Dodano 21 czerwca 2015

Z powodów złych warunków atmosferycznych panujących w sobotę w Duisburgu postanowiono, że lot odbędzie się w niedzielę, anologicznie koszowanie gołębi dzień później tj. piątek.


Zebranie Zarządu Oddziału


Dodano 14 maja 2015

W dniu 22 maja 2015 r. /piątek/ o godz. 18:00 w siedziebie Oddziału PZHGP 0304 Tuchola odbędzie się zebranie Zarzadu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów. Głównym tematem zebrania będzie organizacja transportu w lotach w kategorii Maraton. 


Członkowstwo Honorowe PZHGP


Dodano 21 kwietnia 2015

Informujemy, że podczas Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów został pozytywnie rozpatrzony Nasz wniosek o nadanie Członkowstwa Honorowego PZHGP dla kol. Pawła Karczyńskiego z Oddziału 0299 Czersk.


Życzenia Wielkanocne


Dodano 4 kwietnia 2015

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Życzy Zarząd Okręgu PZHGP Pomorza Środkowego


Nowe składy: Zarządu Okręgu oraz Komisji Dyscyplinarnej oraz Rewizyjnej


Dodano 25 marca 2015

W dziale ZARZĄD dodano nowe składy: Zarządu Okręgu oraz Komisji Dyscyplinarnej oraz Rewizyjnej wybrane na Okregowym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów w dniu 22 marca 2015 r.


Adres korespondencyjny oraz rachunek bankowy


Dodano 25 marca 2015

Adres korespondencyjny oraz rachunek bankowy Okręgu po wyborach Nowego Zarządu Okręgu pozostają bez zmian.


Zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze Delegatów


Dodano 4 marca 2015

Zarząd Okręgu na swoim posiedzeniu w dniu 1 marca 2015 r. postanowił na dzień 22 marca 2015 r. (niedziela) o godz. 1000 w Restauracji "Fosa" (ul. Grobelna 3, 89-600 Chojnice- naprzeciwko Fosy Chojnickiej) zwołać:

 Zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze Delegatów Okręgu Pomorza Środkowego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebranie, przywitanie delegatów, zaproszonych gości.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zatwierdzenie.
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania. 
4. Wybór Komisji Mandatowej.
5. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.
7. Wybór Komisji Wnioskowej.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu za 2014 r.:
- Prezesa Okręgu
- Wiceprezesa ds. Finansowych
- Wiceprezesa ds. Organizacji Lotów
9. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej.
10. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu- głosowanie wniosku.
13. Wybór Komisji Matki.                                                                                                         
14. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
15. Przeprowadzenie wyboru Prezesa Okręgu.
16. Przeprowadzenie wyborów na:
a) członków Zarządu Okręgu
b) członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej
c) członków Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej                                                       
17. Wybór delegatów na Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
18. Przedstawienie Preliminarza Okręgowego na 2015 r. i jego zatwierdzenie.                 
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Odczytanie i przegłosowanie wniosków zgłoszonych przez delegatów podczas zebrania do Komisji Wnioskowej. 
21. Zakończenie zebrania.
 
 

Wzór spisów gołębi dorosłych i młodych na 2015 r.


Dodano 26 lutego 2015

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano w/w wzory spisów.


Ankieta na delegata Okręgu


Dodano 28 stycznia 2015

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano w/w ankietę.


Regulamin Współzawodnictwa Lotowego o Intermistrzostwo 2015 r.


Dodano 22 stycznia 2015

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w regulamin.Poprzednia  Następna

Strona: 1 z 5