Elita Nowak - artykuły do hodowli gołębi


Aktualności


Lot Okręgowy gołębi młodych Wolfsburg 20.09.2014


Dodano 8 września 2014

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 05 września br. przyjęto Regulamin na lot Okręgowy gołębi młodych z miejscowości Wolfsburg. Regulamin ten wraz z objazdem kabiny dostępny jest w dziale DOKUMENTY-REGULAMINY. Opłata od 1 gołębia wynosi 1,5 zł.


Wyniki współzawodnictwa Okręgu Pomorza Środkowego gołębie dorosłe 2014 r.


Dodano 6 września 2014

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w wyniki zatwierdzone podczas weryfikacji w dniu 05 września 2014 r.


Druki do Mistrzostw


Dodano 13 sierpnia 2014

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano Druki do Mistrzostw 2014 r.


Weryfikacja wyników gołębi dorosłych


Dodano 12 sierpnia 2014

Prezydium Zarządu Okręgu na swoim posiedzeniu w dniu 04 sierpnia postanowiło, że weryfikacja wyników gołębi dorosłych odbędzie się w dniu 05 września 2014 r. (piątek) godzina 1600 w Restauracji Fosa w Chojnicach, ul. Grobelna 3. Wszystkie Oddziały zobowiązane są wyznaczyć po trzech przedstawicieli na to spotkanie. Zestawienie zbiorcze wyników należy przesłać drogą elektroniczną do Sekretariatu Okręgu do dnia 31 sierpnia 2014 r. na pobranym druku z strony internetowej Okręgu, pozostały materiał lotowy Oddziały zobowiązane są przywieść ze sobą na weryfikacje.


Opłata za tzw. koszowe


Dodano 12 sierpnia 2014

Przypominamy Oddziałom, że opłatę za tkz. koszowe należy uiścić na rachunek bankowy Okręgu w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia br., zestawienia opłat zostały wysłane już do Oddziałów.


Listy Konkursowe Strefowe


Dodano 12 sierpnia 2014

W dziale LISTY KONKURSOWE dodano listy konkursowe strefowe z lotów w kategorii Maraton.


Spisy gołębie młode


Dodano 15 lipca 2014

Przypominamy Oddziałom, że spisy gołębi młodych należy dostarczyć do Sekretariatu Okręgu do dnia 5 sierpnia br. W dziale DOKUMENTY-DRUKI zostały umieszczone wzory spisów. 


Koszowanie maraton STREFA II


Dodano 3 lipca 2014

Uwaga nastąpiła zmiana w strefie II i koszowanie na lot Hengelo odbedzię się dzisiaj tj. czwartek.


Płatność za obrączki rodowe na 2015 r.


Dodano 16 czerwca 2014

Przypominamy Oddziałom, że płatność za obrączki rodowe na 2015 r. należy przekazać na rachunek bankowy Okręgu do dnia 30 czerwca br.


Adres mailowy do przesyłania list konkursowych


Dodano 20 maja 2014

Przypominamy Oddziałom, że listy konkursowe należy przesłać do Sekretariatu Okręgu w formie papierowej oraz elektronicznej na następujący adres: tomasz1990chojnice@wp.pl w terminie 14 dni od odbycia lotu.


Składki członkowskie, wykazy członków


Dodano 20 maja 2014

Przypominamy, że zgodnie z Komunikatem Prezydium Zarządu Okręgu nr 1/2014 z dnia 04 stycznia br. Oddziały zobowiązane są należną składkę członkowską w wysokości 20 zł od jednego członka  przekazać na rachunek bankowy Okręgu do dnia 18 maja br.

 Wykazy członków roczne należy przesłać do Sekretariatu Okręgu do dnia 1 czerwca br.


Posiedzenie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziału


Dodano 6 kwietnia 2014

W dniu 12 kwietnia br. (sobota) o godz. 11:00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Okręgu Pomorza Środkowego poszerzone o Prezesów Oddziałów w siedzibie Oddziału Tuchola znajdującej się przy ulicy Przemysłowej 10 w Tucholi. Głównym tematem zebrania będą sprawy związane ze zbliżającym się sezonem lotowym.


Oświadczenie kol. Wiechowicza


Dodano 24 marca 2014

W związku z nieprzyjemną sytuacją, która miała miejsce na Zebraniu Sprawozdawczym Delegatów Okręgu w dniu 23 marca 2014 r., chciałbym przeprosić wszystkich uczestników za swoje naganne zachowanie.

Z poważaniem,

Delegat Oddziału Szczecinek-  Czarne Remigiusz Wiechowicz


Wzór wypełniania spisu.


Dodano 4 marca 2014

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano wzór wypełniania spisu.


Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu


Dodano 3 marca 2014

Zarząd Okręgu na swoim posiedzeniu w dniu 1 marca 2014 r. postanowił na dzień 23 marca 2014 r. (niedziela) o godz. 1000 w Restauracji "Fosa" (ul. Grobelna 3, 89-600 Chojnice- naprzeciwko Fosy Chojnickiej) zwołać:

 Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu Pomorza Środkowego z nastepującym porzadkiem obrad:

1.      Otwarcie zebranie, przywitanie delegatów, zaproszonych gości.

2.      Przedstawienie porządku obrad oraz jego zatwierdzenie

3.      Wybór Komisji Mandatowej.

4.      Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania.

5.      Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.

6.      Wybór Komisji Wnioskowej.

7.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu za 2013 r.:

- Prezesa Okręgu

- Wiceprezesa ds. Finansowych

- Wiceprezesa ds. Organizacji Lotów

8.      Sprawozdanie Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej.

9.      Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

10.      Dyskusja nad sprawozdaniami.

11.  Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dal Zarządu- głosowanie wniosku.

12.  Przedstawienie Preliminarza Okręgowego na 2014 r. i jego zatwierdzenie.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie Współzawodnictwa Lotowego o Mistrzostwo Okręgu Pomorza Środkowego na 2014 r. w rozdziale II pkt. 5b.

14.  Wolne głosy i wnioski.

15.  Odczytanie i przegłosowanie wniosków zgłoszonych przez delegatów podczas zebrania do Komisji Wnioskowej.

16.  Zakończenie zebrania.

 


Wzór spisu gołębi dorosłych na 2014 r.


Dodano 23 lutego 2014

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano wzór spisu gołębi dorosłych na 2014 r.


Wyniki reprezentacji Okręgu na 64 Wystawie Ogólnopolskiej Gołębi Pocztowych


Dodano 14 stycznia 2014

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano wyniki reprezentacji Okregu na 64 Wystawie Ogólnopolskiej Gołębi Pocztowych, która odbyła się w dniach 10-12 stycznia w Sosnowcu. Jeden gołąb z Naszego Okręgu należący do kol. Urszuli i Marka Lipinskich będzie reprezentował Polskę zajmując trzecie miejsce w kategorii Standard Samce na IV Europejskiej Wystawie Gołębi Pocztowych, która odbędzie się w czeskim Brnie. Jako cały Okręg zajeliśmy 12 miejsce w kategorii Standard na 40 Okręgów w Polsce.


Regulamin Współzawodnictwa Regionu II "Północ" na 2014 r.


Dodano 14 stycznia 2014

W dziale REGULAMINY dodano w/w Regulamin.


Reportaż z 64 Ogólnopolskiej Wystawy oraz zdjęcia reprezentacji na olimpiadę w Brno


Dodano 11 stycznia 2014

Pod poniższymi linkami znajduję się w/w reportaż oraz zdjęcia reprezentacji:

[/url] http://www.naszegolebie.pl/kadra2014/index.html [url] 

Sosnowiec 2014 cz.1 [/url] http://www.youtube.com/watch?v=C3GaNRvEcZs&feature=youtu.be [url] 

Spsnowiec 2014 cz.II [/url] https://www.youtube.com/watch?v=AQoqwdOVOEg&list=PL6uZcxhm_awVaSz_MSTVvedlfe13KF64u [url] 

Sosnowiec 2014 cz.III [/url] https://www.youtube.com/watch?v=vneuQegkdNc&list=PL6uZcxhm_awVaSz_MSTVvedlfe13KF64u [url][/url]

 


Odbiór gołębi z Wystawy Ogólnopolskiej


Dodano 9 stycznia 2014

Odbiór gołębi z Wystawy Ogólnopolskiej będzie w dniu 13 stycznia br. (poniedziałek) od godz. 8:00 u Sekretarza Okręgu i od godz. 9:00 w siedzibie Oddziału Tuchola.Poprzednia  Następna

Strona: 1 z 3