Elita Nowak - artykuły do hodowli gołębi


Aktualności


Regulaminy Ogólnopolskie na 2015 r.


Dodano 26 listopada 2014

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w regulaminy.


Wystawa Gołębi Pocztowych Polski Północnej 2014 r.


Dodano 24 listopada 2014

Wszyscy chętni hodowcy którzy chcą zgłosić swoje gołębie do udziału w Wystawie Gołębi Pocztowych Polski Północnej proszęni są o kontakt z Sekretarzem Okręgu.

Ważniejsze informacje dotyczące Wystawy:

1. Wystawa odbędzie w dniach 6-7 grudnia 2014 r. w halach Międzynarodowych Targach Gdańskich AMBEREXPO, znajdujących się przy ulicy Żaglowej 11 w Gdańsku.

2. Udział w Wystawie jest bezpłatny.

3. Niezbędną dokumentację przygotuje Sekretariat Okręgu.

4. Hodowcy zobowiązani są indywidualnie dostarczyć gołębie w dniu 5 grudnia 2014 r. w godz. 13:00-15:00, odbiór ptaków również indywidualnie nastąpi w dniu 7 grudnia o godz. 15:00


Region II "Północ" wyniki młode poprawione


Dodano 6 listopada 2014

W dziale WYNIKI dodano w/w wyniki poprawione. 


Projekt Wspólnego Gołębnika Okręgu Pomorza Środkowego


Dodano 6 listopada 2014

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Okręgo Prezes Okręgu kol. Zemke Edward zaproponował stworzenie w Naszym Okręgu Wspólnego Gołębnika. Narazie jest to tylko propozycja i wszyscy zainteresowani proszeni są zgłaszanie swoich uwag i sugestii do Prezesa Okręgu.


XVIII Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych w Czersku


Dodano 1 listopada 2014

W dziale DRUKI dodano deklarację uczestnika i deklarację dla 1 gołębia w/w wystawy.


Leppin Lista Okręgowa- wersja ostateczna


Dodano 28 października 2014

W dziale LISTY KONKURSOWE dodano w/w listę konkursową zatwierdzoną na posiedzeniu Zarządu Okręgu.


Mistrzostwo Regionu II "Północ" w lotach gołębi młodych


Dodano 27 października 2014

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w wyniki.


XVIII Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych w Czersku


Dodano 24 października 2014

1. Ważniejsze informajce dotyczące Wystawy:

OTWARCIE WYSTAWY -  odbędzie się dnia 29 listopada 2014r o godz. 12:00

ZWIEDZANIE WYSTAWY –  dn. 29.11.14r od godz.12:00 do godz.18:00 i 30.11.14r od godz. 8:00 do godz.15:00

WRĘCZENIE NAGRÓD ZA WSPÓŁZAWODNICTWO LOTOWE OKRĘGU za 2014r

odbędzie się  dnia 30.11.14r o godz. 11:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYSTAWY I WRĘCZENIE NAGRÓD – dnia 30.11.2014 godz.14:00

ZAMKNIĘCIE WYSTAWY – dnia 30 listopada 2014r o godz. 15:00

2.Wystawca wypełnia czytelnie „Deklarację uczestnika” w 2-ch egzemplarzach , a deklarację dla

    jednego gołębia w jednym egzemplarzu (do wszystkich klas), oraz kartę oceny gołębia (bez imienia i nazwiska.

    Hodowcy) i składa ww. dokumenty wraz z opłatą 7,00zł od gołębia w macierzystym Oddziale.

 3.Oddziały prześlą sprawdzoną i potwierdzoną dokumentację do dnia 18.11.14r na adres: Górski Stanisław 

    ul. Starofarna 2A/2 89-500 Tuchola tel. 501425224

   Opłatę za gołębie oddziały przekażą w terminie do 18.11.2014r.na konto: PZHGP Okręg Pomorza Środkowego

    Bank BGŻ Oddział w Tucholi. Nr  rachunku bankowego:65 2030 0045 1110 0000 0071 2370

 4. Gołębie eksponaty należy dostarczyć do Hali Sportowej im. Romana Bruskiego w Czersku ul. Starego Urzędu 1

    dnia 28.11.2014 r. w piątek od godz. 19.00 – 21.00

 5. Ocena gołębi nastąpi w piątek dn. 28.11.2014r od godz. 24:00.

 6. Nagrody za standard dla samców i samiczek przyznane zostaną w ilości 20% w każdej klasie z puli

       wystawionych gołębi.

 7.W klasach„A,B,C,D,E,F,G,H,WYCZYN”  nagrody  za sport otrzyma  20% wystawionych gołębi (bez  

    względu na płeć)każdej klasie, a w przypadku gdy w danej  klasie będzie wystawionych mniej niż 25 gołębi   

       nagrodzonych zostanie  5 pierwszych gołębi 

 8.Gołębie eksponaty hodowcy odbiorą po zamknięciu wystawy za okazaniem „Deklaracji Uczestnika Wystawy”.


Posiedzenie Zarządu Okręgu


Dodano 14 października 2014

W dniu 23 października br. ( czwartek) o godz. 17:00 na punkcie wkładań Oddziału Tuchola odbędzie się posiedzenie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów. Głównym tematem zebrania będzie tegoroczna wystawa Okręgowa. 


Lista Okręgowa Leppin


Dodano 8 października 2014

Dodano w/w listę konkursową po zgłoszonych reklamacjach.


Mistrzostwo Okręgu w lotach gołębi młodych


Dodano 5 października 2014

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w wyniki.


Bal Mistrzów Regionu II "Północ"


Dodano 3 października 2014

Bal Mistrzów Regionu II "Północ" w tym roku odbędzie się 22 listopada 2014 r. o godz. 19:00 w Restauracji Pałac znajdującej się w Myślęcinku przy ulicy Konnej 10. Więcej szczegółów o miejscu Balu można znależć na następującej stronie internetowej: www.palac.com.pl Opłata od osoby 150 zł, istnieje możliwość rezerwacji pokoju w Pałacu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nie tylko mistrzów, lecz wszystkich hodowców do uczestnictwa w Balu. Zgłoszenia przyjmuje Sekretarz lub Prezes Okręgu do dnia 15 października br., w przypadku większej ilości zainteresowanych będzie rozważana opcja wspólnego transportu na Bal. 


Wyniki Regionu II "Północ" gołębi dorosłych 2014 r.


Dodano 22 września 2014

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano Wyniki Regionu II "Północ" gołębi dorosłych 2014 r.


Mistrzostwo Okręgu w lotach gołębi młodych


Dodano 22 września 2014

Przypominamy Oddziałom, że pełną dokumentację wyników hodowców do Mistrzostwa Okręgu w lotach gołębi młodych należy przesłać na adres Sekretariatu Okręgu do dnia 30 września br.


Lot Okręgowy gołębi młodych Wolfsburg 20.09.2014


Dodano 20 września 2014

Z powodu złych warunków atmosferycznych panujących w Wolsfburgu postanowiono zmienić miejscowośc lotu na Leppin start 10:30:00 DOBRY LOT !!


Lot Okręgowy gołębi młodych Wolfsburg 20.09.2014


Dodano 8 września 2014

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 05 września br. przyjęto Regulamin na lot Okręgowy gołębi młodych z miejscowości Wolfsburg. Regulamin ten wraz z objazdem kabiny dostępny jest w dziale DOKUMENTY-REGULAMINY. Opłata od 1 gołębia wynosi 1,5 zł.


Wyniki współzawodnictwa Okręgu Pomorza Środkowego gołębie dorosłe 2014 r.


Dodano 6 września 2014

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w wyniki zatwierdzone podczas weryfikacji w dniu 05 września 2014 r.


Druki do Mistrzostw


Dodano 13 sierpnia 2014

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano Druki do Mistrzostw 2014 r.


Weryfikacja wyników gołębi dorosłych


Dodano 12 sierpnia 2014

Prezydium Zarządu Okręgu na swoim posiedzeniu w dniu 04 sierpnia postanowiło, że weryfikacja wyników gołębi dorosłych odbędzie się w dniu 05 września 2014 r. (piątek) godzina 1600 w Restauracji Fosa w Chojnicach, ul. Grobelna 3. Wszystkie Oddziały zobowiązane są wyznaczyć po trzech przedstawicieli na to spotkanie. Zestawienie zbiorcze wyników należy przesłać drogą elektroniczną do Sekretariatu Okręgu do dnia 31 sierpnia 2014 r. na pobranym druku z strony internetowej Okręgu, pozostały materiał lotowy Oddziały zobowiązane są przywieść ze sobą na weryfikacje.


Opłata za tzw. koszowe


Dodano 12 sierpnia 2014

Przypominamy Oddziałom, że opłatę za tkz. koszowe należy uiścić na rachunek bankowy Okręgu w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia br., zestawienia opłat zostały wysłane już do Oddziałów.Poprzednia  Następna

Strona: 1 z 4