Elita Nowak - artykuły do hodowli gołębi


Aktualności


Druki do Mistrzostw


Dodano 17 sierpnia 2016 o godz. 20:55

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano druki do Mistrzostwa Okręgu.


Zmiana terminu weryfikacji


Dodano 20 lipca 2016 o godz. 22:05

UWAGA !!!! Zmiana terminu weryfikacji na 09 września 2016 r. (piątek) na godz. 18:00, miejsce bez zmian.


Informacje z zebrania Prezydium Zarządu


Dodano 19 lipca 2016 o godz. 21:35

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na ostatnim posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu na dzień 10 września 2016 r. (sobota) o godz. 11:00 w Restauracji Fosa w Chojnicach zwołuje się weryfikacje dokumentacji dot. sezonu lotowego gołębi dorosłych 2016 r. Każdy Oddział zobowiązany jest wyznaczyć 3 osoby na weryfikacje. Do dnia 31 sierpnia 2016 r. Oddziały zobowiązane są przesłać zestawienia elektroniczne na adres mailowy Wiceprezesa Ds. Organizacji Lotów, zaś całą dokumentację Oddziały przywożą w dniu weryfikacji. Przypominamy także, że w dniu 30 czerwca 2016 r. upłynął termin opłaty za obrączki rodowe za 2017 r., Oddziały które nie uregulowały należności w terminie proszone są o niezwłoczną wpłatę na konto Okręgu w wysokości 0,7092 zł za 1 szt. Spisy gołębi młodych wraz zestawieniami zbiorczymi oraz planami lotów Oddziały zobowiązane są dostarczyć  w wersji papierowej w jednym egzemplarzu do dnia 08 sierpnia 2016 r., zaś w wersji PDF do 15 sierpnia br.


Zebranie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów


Dodano 26 kwietnia 2016 o godz. 19:47

W dniu 10 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Restauracji Fosa w Chojnicach odbędzie się posiedzenie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów. Głównym tematem zebrania będzie wykonanie Uchwały ZG nr 78 oraz przekazanie zaleceń w sprawie prawidłowego sporządzania wykazu rocznego przez Oddziały w związku ze zmianami w Regulaminie Lotowo-Zegarowym.


Życzenia Wielkanocne


Dodano 26 marca 2016 o godz. 15:23

Niech radosne Alleluja będzie dla Was
ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam
w trudzie każdego dnia,
a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku.

Najserdeczniejsze życzenia dla Wszystkich Hodowców i ich rodzin oraz sympatyków składa: Zarząd Okręgu PZHGP Pomorza Środkowego

Przykład prawidłowego spisu gołębi dorosłych na 2016 r.


Dodano 13 marca 2016 o godz. 17:45

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano przykład prawidłowego spisu gołębi dorosłych na 2016 r.


Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu


Dodano 5 marca 2016 o godz. 16:29

Zarząd Okręgu Pomorza Środkowego na swoim posiedzeniu w dniu 05 marca br. postanowił zwołać na dzień 20 marca 2016 r. (niedziela) o godz. 1100 w Restauracji „Fosa” (ul. Grobelna 3, 89-600 Chojnice- naprzeciwko Fosy Chojnickiej) Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu Pomorza Środkowego z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie zebrania, przywitanie delegatów, zaproszonych gości.

2.      Przedstawienie porządku obrad oraz jego zatwierdzenie.

3.      Wybór Komisji Mandatowej.

4.      Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.

5.      Wybór Komisji Wnioskowej.

6.      Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania delegatów Okręgu.

7.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu za 2015 r.:

- Prezesa Okręgu

- Wiceprezesa ds. Finansowych

- Wiceprezesa ds. Organizacji Lotów

8.      Sprawozdanie Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej.

9.      Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

10.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

11.  Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu- głosowanie wniosku.

12.  Przedstawienie Preliminarza Okręgowego na 2016 r. i jego zatwierdzenie.

13.  Wolne głosy i wnioski.

14.  Odczytanie i przegłosowanie wniosków zgłoszonych przez delegatów podczas zebrania do Komisji Wnioskowej.

15.  Zakończenie zebrania.

 


Regulamin Lotowo-Zegarowy


Dodano 5 marca 2016 o godz. 15:31

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w Regulamin.


Zebranie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów


Dodano 22 lutego 2016 o godz. 14:35

W dniu 05 marca 2016 r. (sobota) o godz. 11:00 w Restauracji Fosa w Chojnicach odbędzie się posiedzenie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów. Głównym tematem zebrania będzie zbliżające się Okręgowe Walne Zebranie Delegatów.  Na zebranie Oddziały zobowiązane dostarczyć rachunek wyników i bilans swojego Oddziału.


Regulamin Współzawodnictwa Regionu II "Północ" na 2016 r.


Dodano 11 lutego 2016 o godz. 17:30

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w Regulamin.


Wyniki z V Europejskiej Olimpiady Gołębi Pocztowych Bukareszt 2016


Dodano 29 stycznia 2016 o godz. 16:02

Jedyny reprezentant Polski z Naszego Okręgu w kat H. zajął III miejsce na   V Europejskiej Olimpiady Gołębi Pocztowych Bukareszt 2016. Jest gołąb PL-0426-13-4967 kol. Edmund, Artur Szultka z Oddziału PZHGP 0426 Chojnice-Człuchów. Gratulujemy właścicielom kolejnego sukcesu pupila.


Spisy gołębi- wzory


Dodano 28 stycznia 2016 o godz. 17:28

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano wzory spisów obowiązujące w sezonie lotowym 2016 r.


Wyniki reprezentacji Okręgu na 66 Wystawie Ogólnopolskiej Gołębi Pocztowych


Dodano 19 stycznia 2016 o godz. 21:38

W dziale WYNIKI LOTOWE dodano w/w wyniki.


66 Ogólnopolska Wystawa Gołębi Pocztowych


Dodano 15 stycznia 2016 o godz. 15:16

Na 66 Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych w Sosnowcu z Naszego Okręgu od dłuszego czasu pojechała cała reprezentacja Okręgu. Jeden gołąb w kat. H zajął II miejsce i znalazł się w reprezentacji Polski, jest to gołąb należący do kol. Szultka Edmund, Artur Oddział 0426 Chojnice-Człuchów. Gratulujemy właścicielom sukcesu.

Poniżej link gdzie można zobaczyć całą reprezentację Polski:

http://mkklos.pl/naszegolebie/kadra2016/index.html


Zbiórka gołębi na 66 Wystawę Ogólnopolską


Dodano 29 grudnia 2015 o godz. 09:46

Gołębie na 66 Wystawę Ogólnopolską będą odbierane w dniu 12 stycznia 2016 r.            ( wtorek)  w trzech punktach:

1.      W Słupsku u kol. Żylicz Włodzimierz gołębie należy dostarczyć do godziny 18:00.

2.       W Chojnicach u kol. Szmagliński Tomasz gołębie należy dostarczyć do godziny 20:00.

3.      W Tucholi w siedzibie Oddziału gołębie należy dostarczyć do godziny 21:00.

Odbiór gołębi po wystawie nastąpi w poniedziałek 18 stycznia 2016 r., w sprawie tej prosimy kontaktować się z Prezesem i Sekretarzem Okręgu w celu ustalenia konkretnej godziny.   

 


Zmiana ceny obrączki rodowej na 2017 r.


Dodano 29 grudnia 2015 o godz. 09:45

W związku ze zmianami w Statucie PZHGP cena obrączki rodowej wraz kartą tożsamości na 2017 r. należna Okręgowi wyniesie 0,7092 zł za 1 szt. 


Śp. Zagórski Józef


Dodano 24 grudnia 2015 o godz. 16:07

W dniu 23 grudnia 2015 r. w wieku 96 lat  odszedł do wieczności Nasz kolega Śp. Józef Zagórski. Był wieloletnim członkiem PZHGP, członkiem Honorowym PZHGP, ostatnio Oddziału PZHGP 0460 Ustecko-Słupskiego, działaczem na szczeblu Oddziału, Okręgu, zawsze pomocny, koleżenski. Pogrożonej w żałobie rodzinie najszczersze kondolencje składa Zarząd Okręgu Pomorza Środkowego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 29 grudnia 2015 r. o godz. 11:00 w kościele Najświętszego Zbawiciela w Ustce.


Życzenia Świąteczne i Noworoczne


Dodano 22 grudnia 2015 o godz. 17:48

Zokazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku 2016, składamy Wam najlepsze życzenia świąteczne dla wszystkich członków Naszego Okręgu, Sympatyków i ich rodzin. Niech te Święta będą jedyne w swoim rodzaju, niech okażą się tak piękne, jak jest to możliwe, a także niech przyniosą mnóstwo radości i szczęścia. Życzy: Zarząd Okręgu PZHGP Pomorza Środkowego


Zebranie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów


Dodano 7 grudnia 2015 o godz. 16:42

W dniu 15 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 18:00 na punkcie wkładań Oddziału Tuchola znjadującym się przy ulicy Przemysłowej 10 w Tucholi odbędzie się zebranie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów. Głównym tematem zebrania będzie ustalenie lotów okręgowych na sezon lotowy 2016 r. W przypadku nieobecności Prezesa, Oddział zobowiązany jest wyznaczyć innego przedstawiciela na zebranie.


Wolsfburg


Dodano 22 listopada 2015 o godz. 20:46

Dodano liste konkursową po korektach.Poprzednia  Następna

Strona: 1 z 7