Elita Nowak - artykuły do hodowli gołębi


Aktualności


Duisburg 1 start


Dodano 28 czerwca 2015

Lot Okręgowy Duisburg 1 start ok. 7800 gołębi 6:00:00 przy słonecznej pogodzie i temperaturze 14 C, w imieniu Zarządu Okręgu życzymy wszystkim hodowcom DOBRY LOT.


Zmiana daty lotu Duisburg I


Dodano 21 czerwca 2015

Z powodów złych warunków atmosferycznych panujących w sobotę w Duisburgu postanowiono, że lot odbędzie się w niedzielę, anologicznie koszowanie gołębi dzień później tj. piątek.


Zebranie Zarządu Oddziału


Dodano 14 maja 2015

W dniu 22 maja 2015 r. /piątek/ o godz. 18:00 w siedziebie Oddziału PZHGP 0304 Tuchola odbędzie się zebranie Zarzadu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów. Głównym tematem zebrania będzie organizacja transportu w lotach w kategorii Maraton. 


Członkowstwo Honorowe PZHGP


Dodano 21 kwietnia 2015

Informujemy, że podczas Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów został pozytywnie rozpatrzony Nasz wniosek o nadanie Członkowstwa Honorowego PZHGP dla kol. Pawła Karczyńskiego z Oddziału 0299 Czersk.


Życzenia Wielkanocne


Dodano 4 kwietnia 2015

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Życzy Zarząd Okręgu PZHGP Pomorza Środkowego


Nowe składy: Zarządu Okręgu oraz Komisji Dyscyplinarnej oraz Rewizyjnej


Dodano 25 marca 2015

W dziale ZARZĄD dodano nowe składy: Zarządu Okręgu oraz Komisji Dyscyplinarnej oraz Rewizyjnej wybrane na Okregowym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów w dniu 22 marca 2015 r.


Adres korespondencyjny oraz rachunek bankowy


Dodano 25 marca 2015

Adres korespondencyjny oraz rachunek bankowy Okręgu po wyborach Nowego Zarządu Okręgu pozostają bez zmian.


Zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze Delegatów


Dodano 4 marca 2015

Zarząd Okręgu na swoim posiedzeniu w dniu 1 marca 2015 r. postanowił na dzień 22 marca 2015 r. (niedziela) o godz. 1000 w Restauracji "Fosa" (ul. Grobelna 3, 89-600 Chojnice- naprzeciwko Fosy Chojnickiej) zwołać:

 Zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze Delegatów Okręgu Pomorza Środkowego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebranie, przywitanie delegatów, zaproszonych gości.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zatwierdzenie.
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania. 
4. Wybór Komisji Mandatowej.
5. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.
7. Wybór Komisji Wnioskowej.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu za 2014 r.:
- Prezesa Okręgu
- Wiceprezesa ds. Finansowych
- Wiceprezesa ds. Organizacji Lotów
9. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej.
10. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu- głosowanie wniosku.
13. Wybór Komisji Matki.                                                                                                         
14. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
15. Przeprowadzenie wyboru Prezesa Okręgu.
16. Przeprowadzenie wyborów na:
a) członków Zarządu Okręgu
b) członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej
c) członków Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej                                                       
17. Wybór delegatów na Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
18. Przedstawienie Preliminarza Okręgowego na 2015 r. i jego zatwierdzenie.                 
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Odczytanie i przegłosowanie wniosków zgłoszonych przez delegatów podczas zebrania do Komisji Wnioskowej. 
21. Zakończenie zebrania.
 
 

Wzór spisów gołębi dorosłych i młodych na 2015 r.


Dodano 26 lutego 2015

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano w/w wzory spisów.


Ankieta na delegata Okręgu


Dodano 28 stycznia 2015

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano w/w ankietę.


Regulamin Współzawodnictwa Lotowego o Intermistrzostwo 2015 r.


Dodano 22 stycznia 2015

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w regulamin.


Wyniki XXXIV Olimpiady Gołębi Pocztowych Budapeszt 2015 r.


Dodano 19 stycznia 2015

Jedyny nasz reprezentant na tej Olimpiadzie zajęł 30 miejsce w kategorii Standard Dorosłe. Gratulujemy wyniku właścielowi gołębia kol. Grzegorzowi Szynwelskiemu z Oddziału Czersk i życzymy kolejnych sukcesów. Poniżej linki: do wyników całej reprezentacji Polski oraz reportażu o naszym uczestniku:

http://www.pzhgp.pl/pliki/20150116133302.pdf

http://www.chojnice.com/wiadomosci/teksty/Zloto-olimpijskie-dla-Polski/13615


Śp. Dzwonkowski Zygmunt


Dodano 12 stycznia 2015

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu wczorajszym naszego kolegi, wieloletniego Sekretarza Okręgu, członka Honorowego PZHGP Zygmunta Dzwonkowskiego. W naszej pamięci pozostanie jako człowiek pełen ciepła, życzliwości, zaangażowany w nasze hobby. Msza Św. załobna odbędzie w dniu 14 stycznia br. o godz. 10:30 w kościele parafialnym Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach, po czym nastąpi odprowadzenie zwłok na cmentarz parafialny. 


Reprezentacja Polski na XXXIV Olimpiadę Gołębi Pocztowych - Węgry 2015r.


Dodano 10 stycznia 2015

W Reprezentacji Polski na XXXIV Olimpiadę Gołębi Pocztowych - Węgry 2015r. znalazł się jeden gołąb z Naszego Okręgu w kategorii Standard Olimpijskie Samice piąte miejsce zajęła samica kol. Szynwelskiego Grzegorza z Oddziału Czersk. Hodowcy gratulujemy sukcesu. Poniżej link do zdjęć całej reprezentacji:

http://mkklos.pl/naszegolebie/kadra2015/index.html


Regulamin Współzawodnictwa Okręgu na 2015 r.


Dodano 3 stycznia 2015

W dziale REGULAMINY dodano w/w Regulamin.


Reprezentacja Okręgu na 65 OWGP w Kielcach


Dodano 27 grudnia 2014

Informujemy, że zbiórka Reprezentacji Okręgu na 65 OWGP w Kielcach  odbędzie w trzech punktach:
1. U kol. Maliczewskiego Stefana gołębie należy dostarczyć do dnia 06.01.2015 do godz. 19:00.
2. Do Sekretarza Okręgu gołębie należy dostarczyć do dnia 07.01.2015 do godz. 7:00.

3. Do siedziby Oddziału Tuchola gołębie należy dostarczyć do dnia 07.01.2015 do godz. 8:00.

Wszelkich informacji w kwestii Wystawy udziela Prezes oraz Sekretarz Okręgu.


Życzenia


Dodano 14 grudnia 2014

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku
oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej
życzy Zarząd Okręgu


Zebranie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów


Dodano 5 grudnia 2014

W dniu 12 grudnia 2014 r. (piątek) o godz. 17:00 na punkcie wkładań Oddziału Tuchola znjadującym się przy ulicy Przemysłowej 10 w Tucholi odbędzie się zebranie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów. Głównym tematem zebrania będzie ustalenie lotów okręgowych na sezon lotowy 2015 r. W przypadku nieobecności Prezesa, Oddział zobowiązany jest wyznaczyć innego przedstawiciela na zebranie.


Reportaż z XVIII Wystawy Okręgowej


Dodano 1 grudnia 2014

Pod poniższymi linkami zdjęcia oraz reportaż z XVIII Wystawy Okręgowej:

http://www.wizjalokalna.pl/article.php?id=2128

https://www.youtube.com/watch?v=RE_x9EW9BKg


Regulaminy Ogólnopolskie na 2015 r.


Dodano 26 listopada 2014

W dziale DOKUMENTY-REGULAMINY dodano w/w regulaminy.Poprzednia  Następna

Strona: 1 z 5