HGP Ferajna


Druki do Mistrzostw


Dodano 17 sierpnia 2016 o godz. 20:55

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano druki do Mistrzostwa Okręgu.


Zmiana terminu weryfikacji


Dodano 20 lipca 2016 o godz. 22:05

UWAGA !!!! Zmiana terminu weryfikacji na 09 września 2016 r. (piątek) na godz. 18:00, miejsce bez zmian.


Informacje z zebrania Prezydium Zarządu


Dodano 19 lipca 2016 o godz. 21:35

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na ostatnim posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu na dzień 10 września 2016 r. (sobota) o godz. 11:00 w Restauracji Fosa w Chojnicach zwołuje się weryfikacje dokumentacji dot. sezonu lotowego gołębi dorosłych 2016 r. Każdy Oddział zobowiązany jest wyznaczyć 3 osoby na weryfikacje. Do dnia 31 sierpnia 2016 r. Oddziały zobowiązane są przesłać zestawienia elektroniczne na adres mailowy Wiceprezesa Ds. Organizacji Lotów, zaś całą dokumentację Oddziały przywożą w dniu weryfikacji. Przypominamy także, że w dniu 30 czerwca 2016 r. upłynął termin opłaty za obrączki rodowe za 2017 r., Oddziały które nie uregulowały należności w terminie proszone są o niezwłoczną wpłatę na konto Okręgu w wysokości 0,7092 zł za 1 szt. Spisy gołębi młodych wraz zestawieniami zbiorczymi oraz planami lotów Oddziały zobowiązane są dostarczyć  w wersji papierowej w jednym egzemplarzu do dnia 08 sierpnia 2016 r., zaś w wersji PDF do 15 sierpnia br.


Zebranie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów


Dodano 26 kwietnia 2016 o godz. 19:47

W dniu 10 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Restauracji Fosa w Chojnicach odbędzie się posiedzenie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów. Głównym tematem zebrania będzie wykonanie Uchwały ZG nr 78 oraz przekazanie zaleceń w sprawie prawidłowego sporządzania wykazu rocznego przez Oddziały w związku ze zmianami w Regulaminie Lotowo-Zegarowym.


Życzenia Wielkanocne


Dodano 26 marca 2016 o godz. 15:23

Niech radosne Alleluja będzie dla Was
ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam
w trudzie każdego dnia,
a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku.

Najserdeczniejsze życzenia dla Wszystkich Hodowców i ich rodzin oraz sympatyków składa: Zarząd Okręgu PZHGP Pomorza Środkowego

Przykład prawidłowego spisu gołębi dorosłych na 2016 r.


Dodano 13 marca 2016 o godz. 17:45

W dziale DOKUMENTY-DRUKI dodano przykład prawidłowego spisu gołębi dorosłych na 2016 r.

Ostatnio dodane listy konkursoweWolsfburg

20 września 2015

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2015-11-22 20:31

Dunkierka

1 sierpnia 2015

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2015-09-10 07:09
Duisburg 3 I STREFA

26 lipca 2015

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2015-08-10 06:38
Duisburg 2 I STREFA

11 lipca 2015

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2015-08-10 06:37

Przejdź do list konkursowych