Zebranie Zarządu Oddziału


Dodano 14 maja 2015

W dniu 22 maja 2015 r. /piątek/ o godz. 18:00 w siedziebie Oddziału PZHGP 0304 Tuchola odbędzie się zebranie Zarzadu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów. Głównym tematem zebrania będzie organizacja transportu w lotach w kategorii Maraton. 


Członkowstwo Honorowe PZHGP


Dodano 21 kwietnia 2015

Informujemy, że podczas Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów został pozytywnie rozpatrzony Nasz wniosek o nadanie Członkowstwa Honorowego PZHGP dla kol. Pawła Karczyńskiego z Oddziału 0299 Czersk.


Życzenia Wielkanocne


Dodano 4 kwietnia 2015

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Życzy Zarząd Okręgu PZHGP Pomorza Środkowego


Nowe składy: Zarządu Okręgu oraz Komisji Dyscyplinarnej oraz Rewizyjnej


Dodano 25 marca 2015

W dziale ZARZĄD dodano nowe składy: Zarządu Okręgu oraz Komisji Dyscyplinarnej oraz Rewizyjnej wybrane na Okregowym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów w dniu 22 marca 2015 r.


Adres korespondencyjny oraz rachunek bankowy


Dodano 25 marca 2015

Adres korespondencyjny oraz rachunek bankowy Okręgu po wyborach Nowego Zarządu Okręgu pozostają bez zmian.


Zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze Delegatów


Dodano 4 marca 2015

Zarząd Okręgu na swoim posiedzeniu w dniu 1 marca 2015 r. postanowił na dzień 22 marca 2015 r. (niedziela) o godz. 1000 w Restauracji "Fosa" (ul. Grobelna 3, 89-600 Chojnice- naprzeciwko Fosy Chojnickiej) zwołać:

 Zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze Delegatów Okręgu Pomorza Środkowego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebranie, przywitanie delegatów, zaproszonych gości.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zatwierdzenie.
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania. 
4. Wybór Komisji Mandatowej.
5. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.
7. Wybór Komisji Wnioskowej.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu za 2014 r.:
- Prezesa Okręgu
- Wiceprezesa ds. Finansowych
- Wiceprezesa ds. Organizacji Lotów
9. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej.
10. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu- głosowanie wniosku.
13. Wybór Komisji Matki.                                                                                                         
14. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
15. Przeprowadzenie wyboru Prezesa Okręgu.
16. Przeprowadzenie wyborów na:
a) członków Zarządu Okręgu
b) członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej
c) członków Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej                                                       
17. Wybór delegatów na Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
18. Przedstawienie Preliminarza Okręgowego na 2015 r. i jego zatwierdzenie.                 
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Odczytanie i przegłosowanie wniosków zgłoszonych przez delegatów podczas zebrania do Komisji Wnioskowej. 
21. Zakończenie zebrania.
 
 
Ostatnio dodane listy konkursoweLeppin

20 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-10-28 07:25

Alpen III

27 lipca 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-08-25 06:53

Alpen II

14 lipca 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-08-25 06:53

Alpen I

6 lipca 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-08-25 06:53

Przejdź do list konkursowych